Ferhan ERCAN Arşiv

 • DAYATMA. Ferhan Ercan Aynı toprak parçasında ve kaçınılmaz olarak komşu olmak durumunda olan insanların doğal ilişkileri doğal olmayan yol ve yöntemlerle kırılmakta veya çarpıtılmaktadır. Oysa birlikte yaşamaktan başka seçeneği olmayan […]

  DAYATMA. Ferhan Ercan

  DAYATMA. Ferhan Ercan Aynı toprak parçasında ve kaçınılmaz olarak komşu olmak durumunda olan insanların doğal ilişkileri doğal olmayan yol ve yöntemlerle kırılmakta veya çarpıtılmaktadır. Oysa birlikte yaşamaktan başka seçeneği olmayan […]

 • SEÇENEKSİZLİĞİN SEÇİMİ. Ferhan Ercan Sorunlar çözülürken izlenecek yol ve yöntem, en uygun araçlar kullanılmak koşuluyla kayıpları asgariye indirerek zaman ve maliyetten kazandırır. Bunun için öncelikle sorunun sağlıklı olarak algılanması gerekir […]

  SEÇENEKSİZLİĞİN SEÇİMİ. Ferhan Ercan

  SEÇENEKSİZLİĞİN SEÇİMİ. Ferhan Ercan Sorunlar çözülürken izlenecek yol ve yöntem, en uygun araçlar kullanılmak koşuluyla kayıpları asgariye indirerek zaman ve maliyetten kazandırır. Bunun için öncelikle sorunun sağlıklı olarak algılanması gerekir […]

 • GÜVENLİK.  Ferhan ERCAN “Güvenlik” sözcüğü başka bir ek almadan yalın olarak kullanıldığında kapsamı flu  bir görüntü verir. Bu sözcüğün başına; “ulus”, “milli” veya “can” gibi sözcükler eklendiğinde, dünya insanlık ailesi […]

  GÜVENLİK. Ferhan ERCAN

  GÜVENLİK.  Ferhan ERCAN “Güvenlik” sözcüğü başka bir ek almadan yalın olarak kullanıldığında kapsamı flu  bir görüntü verir. Bu sözcüğün başına; “ulus”, “milli” veya “can” gibi sözcükler eklendiğinde, dünya insanlık ailesi […]

 • HAYIRSIZLAR… Ferhan Ercan Hayır sözcüğü çift cinsiyetli bir sözcük. Reddetme anlamlardan biri ama o da olumsuzu reddettiğinde pozitif, olumlu bir istem veya öneriyi reddettiğinde ise negatiftir. Öteki anlamı ise karşılıksız […]

  HAYIRSIZLAR… Ferhan Ercan

  HAYIRSIZLAR… Ferhan Ercan Hayır sözcüğü çift cinsiyetli bir sözcük. Reddetme anlamlardan biri ama o da olumsuzu reddettiğinde pozitif, olumlu bir istem veya öneriyi reddettiğinde ise negatiftir. Öteki anlamı ise karşılıksız […]

 • BAĞLAR…  Ferhan Ercan Bu bağ üzüm bağı değil.Yaşamı belirleyen bağlardan söz etmek istiyoruz.Yaşamı belirleyen bağların mekan ile olan ilişkisi önemlidir.Bu mekan kent olabileceği gibi; kırsal alan da  olabilir. Kent veya […]

  BAĞLAR… Ferhan Ercan

  BAĞLAR…  Ferhan Ercan Bu bağ üzüm bağı değil.Yaşamı belirleyen bağlardan söz etmek istiyoruz.Yaşamı belirleyen bağların mekan ile olan ilişkisi önemlidir.Bu mekan kent olabileceği gibi; kırsal alan da  olabilir. Kent veya […]

 • KOALİSYON. Ferhan Ercan Koalisyon , farklı öbeklerin ilkeli ve gönüllü birlikteliği akla gelir. Birlikteliğin temelinde farklılıkların uzlaşması yer alır. En önde akla gelenler arasında partiler arasındaki işbirliği var. Aslında bunun […]

  KOALİSYON. Ferhan Ercan

  KOALİSYON. Ferhan Ercan Koalisyon , farklı öbeklerin ilkeli ve gönüllü birlikteliği akla gelir. Birlikteliğin temelinde farklılıkların uzlaşması yer alır. En önde akla gelenler arasında partiler arasındaki işbirliği var. Aslında bunun […]

 • KORKU. Ferhan Ercan Belirsizlik, bilinmezlik ve güvencesizlikler korkunun kaynağıdır. Geleceğin ön görülemezliği de istikrarsızlığın kaynağıdır. Hukuka uygunluk olmazsa olmaz bir öncelikli koşuldur. Yaşamda kurumsal güvenceler belirleyici olmalıdır. Her koşulda yaşama […]

  KORKU. Ferhan Ercan

  KORKU. Ferhan Ercan Belirsizlik, bilinmezlik ve güvencesizlikler korkunun kaynağıdır. Geleceğin ön görülemezliği de istikrarsızlığın kaynağıdır. Hukuka uygunluk olmazsa olmaz bir öncelikli koşuldur. Yaşamda kurumsal güvenceler belirleyici olmalıdır. Her koşulda yaşama […]

 • ALGILARLA OYNAMAK…Ferhan ERCAN Algı yönetimi, potansiyel alıcıların tercih ve beklentilerini tasarlanmış yönlendirmelerle etkilemektir. Örtük yönlendiricilerle, bireyin rızası ile hareket ediyormuş duygusuna kapılmasını sağlayabilmektir(!) İletim kanallarının kontrolü egemen çevrenin organize ettiği […]

  ALGILARLA OYNAMAK…Ferhan ERCAN

  ALGILARLA OYNAMAK…Ferhan ERCAN Algı yönetimi, potansiyel alıcıların tercih ve beklentilerini tasarlanmış yönlendirmelerle etkilemektir. Örtük yönlendiricilerle, bireyin rızası ile hareket ediyormuş duygusuna kapılmasını sağlayabilmektir(!) İletim kanallarının kontrolü egemen çevrenin organize ettiği […]

 • ÖZGÜRLÜK  VE  GÜVENLİK. Ferhan Ercan “Özgürlük, bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halidir. Bu kavram her türlü varlık ve kavram için kullanılabilir. Yani bir […]

  ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK. Ferhan Ercan

  ÖZGÜRLÜK  VE  GÜVENLİK. Ferhan Ercan “Özgürlük, bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halidir. Bu kavram her türlü varlık ve kavram için kullanılabilir. Yani bir […]

 • İNANÇ KİŞİSELDİR.  Ferhan Ercan İnançlar, tüm müdahalelerden korunarak inanan bireylere bırakılmalı ama; insanlar inançtan başka tutunacak dal bulamaz konuma düşürülmemeli. Bunun yolu özgür bireyler yetiştirmek, bilime ve hukuka saygılı olmaktır. […]

  İNANÇ KİŞİSELDİR. Ferhan Ercan

  İNANÇ KİŞİSELDİR.  Ferhan Ercan İnançlar, tüm müdahalelerden korunarak inanan bireylere bırakılmalı ama; insanlar inançtan başka tutunacak dal bulamaz konuma düşürülmemeli. Bunun yolu özgür bireyler yetiştirmek, bilime ve hukuka saygılı olmaktır. […]