Cinayetler. Cengiz KOÇ

Cinayetler.  Cengiz KOÇ

Kanayan yara haline gelen iş cinayetleri,her gün artarak büyüyor.
Neo-liberal ekonomik politikaların yarattığı soygun talan düzeni,iş
güvencesini ortadan kaldırdığı için,esnek
çalışma,güvensizlik,taşeronlaştırma,özelleştirme,sendikasızlaştırma,talan
ve yağmayla birlikte işçi ölümlerini de arttırıyor.AKP iktidarı döneminde
15 bin işçi ölümü uygulanan bu sömürü düzeninin sonucudur.İşçi
ölümleri,yaralanmalar ya “işçinin kaderi”,veya “işin fıtratı” olarak
geçiştirilmekte,işçi suçlu ilan edilmektedir.Koşulları işverenlerin
hazırladığı işçinin işini kaybetme korkusu yaşadığı için,güvenliksiz
çalışmaya zorlandığı,bu kurulu düzenin aktörleri değişse bile iş
cinayetlerinin sürdüğünü görüyoruz.
Çalışma öznesi insan olmayan,insana gereken önemi vermeyen neo
liberal anlayış işçi ölümlerinin zeminini oluşturuyor.Didim de belediye
işçisinin ölümü bu anlayışın ürünüdür.Kentsel yağmalama ve talanın ortaya
çıkardığı korsan iş yerleri,Göz yuman yöneticiler,yağmayla rant elde
edenler neo liberal anlayıştan kaynaklanan kentsel yağmalamanın
eseridir.Kentsel kirlilik yaratan korsan kondular,doğru bir karar sonucu
yıkım kararı alınırken,yıkımın nasıl yapılacağı,teknik ekipmanın yeterli
olup olmadığı araştırılmadan,taşeron işçiler ve belediyenin yetenekli
olmayan sendikalı işçileri yıkımda ilkel bir şekilde
çalıştırılıyor.Yönetimin mimar mühendisleri,çalışan mimar mühendislerin
güvenliksiz ortamı görmek istememeleri,sendikanın duyarsızlığı neo liberal
anlayıştan kaynaklanan düşüncenin ürünü olarak iş cinayetiyle
sonuçlanıyor.İşçilerin birer yevmiyesiyle aidat toplayan sendika işçilerin
güvenliğini sağlatıcı önlemler için uğraşsaydı işçi kardeşimiz hayatını
kaybetmemiş olacaktı.Sendika ağaları da birer yevmiyeden mahrum
olmayacaklardı.
İş cinayetinin sorumluları neo liberal anlayışın yarattığı kent
yağmacıları,göz yumanlar,işçilerin can güvenliğini sağlamayan
işverenler(belediye yönetimi),sendika ve gerekli mevzuatları hazırlamayıp
uygulamayan Bakanlık ve görevlileridir.İş sağlığı,güvenliğini sağlamak
hizmet değil işçinin hakkıdır.İşçilerin sendikalaşma önündeki engellerin
kaldırılması sendikaların sendika gibi çalışması sendika ağalığının ortadan
kaldırılması iş cinayetlerini azaltır.Kamu vicdanı iş cinayetlerine dur
diyeceğini,işçilerin kader olmadığına inanacakları bir ortamın yaratılması
için mücadele etmek gerekiyor.AKP devleti siyasal varlığının devamı için”
iç güvenlik yasaları” çıkarmak için adeta savaşıyor.işçilerin,üretenlerin
can güvenliğini sağlayıcı somut adımlar atmıyor.