Cengiz KOÇ

ORTADOĞU FAŞİZMİ. Cengiz KOÇ

İnsan hak ve ihlallerinin yaşandığı müslüman ortadoğu ülkelerinde
Faşizm uygulanıyor.Mısırda darbe sonrası katliamlar,Suriyede iç savaş
çıkaranlar darbe ile esadı devirmeye çalışanlar,kimyasal silah
katliamı Faşizmin özelliğidir.
   Yaşamı,dünyaya bakışı islami kurallara göre açıklamaya
çalışanlar,islam dininin bütünleştirici,sorunları
çözeceğinden,ulemanın görüşüne başvuranlar,dini temsil edenlerin
fetvaları ne yazıkki sorunları çözmüyor.Yaşanan katliamlarla son yüz
yıla damgasını vuruyor.Başlarını ABD nin çektiği küresel sermaye
işbirlikçileri,kendileri   ile aynı inanca sahip insanları petro dolar
ve güç varlıklarının devamı için katletmek  ten çekinmiyorlar."öteki
dünya" için değil bu dünyadaki çıkar ve menfaatleri için  bir
birlerini boğazlıyorlar.Hitler faşizminin yahudilere yaptıklarını
bugün aynı inanca sahip müslümanlar birbirlerine karşı
yapıyor.Katliamlar inanç tanımıyor.Son yüzyıla damgasını vuran
ortadoğu faşizmi bazen suriyede mezhep çatışmasını kullanıyor, bazen
mısırda olduğu gibi aynı mezhebe mensup insanlar üzerinde uygulanıyor.
 mısırda uygulanan faşizm,darbe yapan general sisi,darbeye başta
destek veren selefi nur partisi,darbeyle indirilen mursi katliama
maruz kalan ihvan (müslüman kardeşler) hepsi aynı mezhebe mensup ve
radikal islamı savunuyorlar,Sisinin eşi baş örtülü islami geleneklere
bağlı yaşam tarzını,şeriatı savunuyor.Kabul ettikleri anayasanın ilk
maddesi "Mısır Arap cumhuriyeti,sistemi demokratik olan,vatandaşlık
ilkesine dayanan devlet dininin islam,resmi dilin arapça olduğu bir
devlettir ve islam  şeriatının ilkeleri (genel delilleri,temel ve
fıkhi kuralları ile ehli-i sünnet ve cemaat öğretilerinde tanınan
kaynaklarıda dahil) yasamanıın ana kaynağıdır.der,islami kuralların
uygulanıp hayata geçirilmesini yasayla kabul eder.ABD güdümlü müslüman
ülkeler (Suudi Arabistan,Birleşik Arap emirlikleri,Katar.Türkiye) ya
darbe tezgahlıyorlar,veya müslümanların katledilmesinde direkt rol
alıyorlar.Kutsal ittifak bazen Mısırda olduğu gibi karşı saflarda yer
alabiliyor.Mısırda yapılan darbe sonrası yaşanan Faşizm,darbeyle
indirilen Mursi ve yandaşlarının ,yanında tavır almak Demokrasiden
yana yoksul mısır halkını hiçe saymaktır.Türkiye de darbe sonrası
faşizmi protesto edenler "Kahrolsun Demokrasi.Kahrolsun Sisi.Geliyor
Hilafet" gibi pankart açanlara AKP iktidarının tepkisiz
kalması,Mısırda seçilmişlerin darbeyle indirilmesine karşı gösterdiği
tepkiyi,Suriyede seçilmişlere karşı savaş örgütleyerek yürütmesi
sadece kendisine demokrasi anlayışından kaynaklanıyor.Mezhep
farklılığı suriyede katliam için körükleniyor.Mısırda aynı mezhep
yanlıları birbirlerine Faşizm uyguluyor.Libya,Irak,Afganistan da
yaşananlar ortadayken Ortadoğuda savaş körükleyenler bölgesel savaşla
müslümanları müslümanlara kırdırmak için can atanlar bilmelilerki
dökülecek müslüman kanı ellerinize bulaşınca beş vakit değil onbeş
vakit ibadet etsenizde,yılda on kez hacca gitsenizde
temizliyemezsiniz.
    Son yüzyıl Faşizmin Müslüman ülkelerde çıkması halkın inanç
şeklinden kaynaklanmıyor.Sömürü düzenlerini devam ettirmek isteyen
iktidarların petro-dolar,küresel sermaye ilişkileri,güç
gösterisi,insanlar üzerindeki hakimiyetlerinden
kaynaklanıyor.Kendilerini müslüman olarak tanımlayan iktidar odakları
küresel sermayeyle kolkola müslümanları katlediyor.Müslümanların
birbirlerini boğazlamaları vicdanlarınızı
sızlatıyorsa,işbirlikçi,savaş naraları atan iktidarların kirli
emellerine dur demek  gerekiyor.Adım adım sürüklendirildiğimiz
ortadoğu savaşının yeni müslüman halkların katliamını
yaratacaktır.sorumluları AKP iktidarı ve savaş naraları atan yandaş
medyasıdır.